Zkumavky, množství vzorku

Odběrový systém Vacutest

 Typ odběru

 Použití odběrové nádobky

 Barva

 uzávěru

 Objem

 (ml)

 Popis

 odběrové

 nádobky

Promíchat

Běžný odběr

 Biochemická vyšetření v séru,

 červená

5

 Gel

ne

Běžný odběr  Krevní skupina  červená 5  bez příměsi         ne

Běžný odběr

 Sn, Mn

 modrá

2

 heparin

ano

Běžný odběr  GPX (glutathionperoxidáza)  modrá  2  heparin         ano

Běžný odběr

 Sedimentace

 černá

1,6

 citrát sodný

ano

Běžný odběr

 Koagulační vyšetření

 světle

 modrá

2

 citrát sodný

ano

Běžný odběr

 Krevní obraz

 fialová

2

 K3EDTA

ano

 

Mikro odběrový systém

 Typ odběru

 Použití odběrové nádobky

 Barva

 uzávěru

 Objem

 (ml)

 Popis

 odběrové

 nádobky

Promíchat

obtížné odběry

 Biochemická vyšetření v séru

 červená

1

 Gel

ne

obtížné odběry

 Krevní obraz

 fialová

0,5

 K3EDTA

ano

obtížné odběry

 Sedimentace

 černá

0,5

 citrát sodný

ano