VLT

Laboratoř splňuje podmínky ČSN EN ISO 15189. V pravidelných intervalech prokazuje svou kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.

Proč s námi spolupracovat? - videa a služby zde

Další informace: