Pro veterinární ambulance

Laboratoř splňuje podmínky ČSN EN ISO 15189. V pravidelných intervalech prokazuje svou kvalitu Národnímu autorizačnímu středisku pro klinické laboratoře.

Přistupte s námi k moderní diagnostice.